Saturday, June 8, 2013

Ziua

Împărţirea timpului în zile, fie că ziua este măsurată potrivit ceasornicului, fie că ea corespunde intervalului în care este prezentă lumina soarelui, este o operaţiune reziduală. Nedeterminatul activităţilor omului în timp este numai până la urmă circumscris zilei, el nu este din capul locului obiect al organizării temporale.

În înţelegerea comună a propriei vieţi, suprapunerea acestui nedeterminat cu temporalitatea zilei derivă din faptul că începutul şi sfârşitul zilei are un corespondent perfect în activităţile noastre, care, chiar nedeterminate în înşiruirea lor, devin manifeste mai ales ca începuturi şi sfârşituri. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.