Thursday, June 13, 2013

Excluderea lucrurilor

Deşi firească, este greu acceptabilă delimitarea propriei personalităţi prin excluderea lucrurilor care nu te privesc. Căci la un examen amănunţit, pe care îl intalnim practicat în filozofia antică de stoici, nu rămâne mai nimic. Sau, mult mai dificil decât implicarea în diverse lucruri care nu ne privesc, rămâne sarcina de a privi.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.