Friday, May 13, 2016

Filosofie - lecţia XXIV - ajutorarea celorlalţiESEU FILOSOFIE

AJUTORAREA CELORLALŢI


Redactaţi un eseu de maxim o pagină cu tema ajutorării celorlalţi:

1. Prezentaţi argumentat 2 aspecte positive şi 2 negative ale ajutorării celorlalţi. (4p)

2. Explicaţi cum ar fi considerată ajutorarea celorlalţi în morala hedonistă, potrivit căreia fericirea constă în plăcerea înţeleasă ca lipsa durerii şi a tulburării din suflet. (3p)

3. Explicaţi cum este posibil ca ajutorarea celorlalţi să fie efectuată în mod raţional, în spiritual moralei aristotelice, care consideră că putem atinge fericirea prin moderaţie. (1p)

Se acordă 1 punct pentru coerenţa eseului.

Se acordă 1 punct din oficiu.

Sunday, May 8, 2016

Filosofie - lectia XXIII - utilitarismulTemă de lucru: utilitarismulSe dă textul (J.S. Mill, Utilitarismul):
1. Alegeţi un exemplu de plăcere a corpului şi comparaţi-o cu un exemplu de plăcere spirituală, analizând în cazul fiecăreia cât de certă este, care este durata şi intensitatea.
6p

2. Pe baza analizei precedente, explicaţi pe scurt sensul afirmaţiei:

„E mai bine să fii un om nemulţumit decât un porc satisfăcut” (J.S. Mill, Utilitarismul)
3p

Se acordă 1 punct din oficiu

Filosofie - lectia XXII -capacitatea de a fi liberiEseu
Avem capacitatea de a fi liberi?Redactaţi pe scurt un eseu cu tema  Avem capacitatea de a fi liberi?, atingând următoarele puncte:


Introducere
- care este sensul curent al termenului „libertate”? De ce aspiră o mare parte din omenire la libertate? 2p

Cuprinsul eseului
- răspunsul personal la întrebarea dacă omul are în mod natural capacitatea de a fi liber 1p

- justificarea tezei printr-un argument şi un exemplu concret 2p

- un posibil contraargument la teza susţinută şi respingerea lui 2p

Concluzie
- rezumarea pe scurt a conţinutului eseului 1p

Se acordă 1 punct pentru coerenţa eseului
Se acordă 1 punct din oficiu

Tuesday, May 3, 2016

Filosofie - lecţia XXI - Înţelepciune şi plăcere (temă eseu)Eseu: „Înţelepciune şi plăcere”


Se dă textul:Pe baza textului, alcătuiţi un eseu coerent despre posibilitatea ca înţelepciunea să ofere o viaţă plăcută, atingând următoarele puncte:

1. Introducere – explicaţia faptului că plăcerea este un scop al vieţii pentru mulţi oameni, oferind un exemplu concret (1p)

2. Explicarea tezei lui Epicur, potrivit căreia plăcerea constă în absenţa suferinţei din corp şi a tulburării din suflet (1p)

3. Motivul pentru care desfătările senzuale nu pot fi socotite plăceri (1p)

4. De ce înţelepciunea poate fi socotită o plăcere potrivit concepţiei lui Epicur despre plăcere? Oferiţi un exemplu concret de om înţelept sau faptă înţeleaptă care poate fi socotită plăcută (2p)

5. De ce înţelepciunea poate fi socotită sursă a altor virtuţi? (1p)

6. Cum poate fi înţelepciunea sursă a virtuţii curajului? (1p)

7. Concluzie – un răspuns la întrebarea dacă înţelepciunea poate fi urmărită ca ideal al vieţii, având în vedere cele amintite anterior în eseu (1p)

Se acordă 1 punct pentru coerenţa eseului
Se acordă 1 punct din oficiu.