Thursday, October 22, 2015

Logică - lecţia IV: exerciţiu de comunicare - fişă de lucru


LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE
- LECŢIA IV -

Exerciţiu de comunicare
- fişă de lucru -
Răspundeţi la întrebarea „Este folositor să cunoaştem cât mai multe lucruri?”


Argumentaţi-vă răspunsul respectând printr-o compunere coerentă următoarele cerinţe:

1. Motivaţi-vă răspunsul dat explicând ce înţelegeţi prin cunoaşterea multor lucruri şi prin necesitatea sau nu de a fi cunoscute.  1p.

2. Oferiţi un argument pentru răspunsul dat de forma „dacă A, atunci B; A, atunci B”. 1p

3. Oferiţi un exemplu personal care să confirme răspunsul dat. 2p

4. Oferiţi două exemple de situaţii generale care v-ar confirma răspunsul dat. 2p.

5. Identificaţi două obiecţii care s-ar putea aduce răspunsului dat şi formulaţi câte un răspuns pentru fiecare obiecţie. 2p.

6. Formulaţi o concluzie care să redea pe scurt ce aţi întreprins pe parcursul argumentaţiei în favoarea răspunsului. 1p.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.