Monday, July 1, 2013

Vina utilităţii

Dacă ne-am judeca faptele, cele complet inutile, deşi poartă vina de a ne fi împiedicat de la împlinirea faptelor utile, vor avea întotdeauna posibilitatea de a se scuza. Şi-ar putea oricând justifica inutilitatea prin imputarea aceluiaşi defect faptelor pe care le credem utile. Mai mult, ar avea dreptul să pretindă că prin inutilitatea lor ne-au făcut cunoscută lipsa de sens a vieţii. În schimb, dacă vom descoperi în faptele considerate utile lipsa lor de sens, ele nu vor avea  nimic de spus în apărarea lor, doar că au fost ceea ce au fost. Preluând în mod firesc sarcina justificării faptelor,urmează că nu avem cum să ne justificăm numai faptele socotite utile, dar în realitate inutile. Şi vinovaţi am fi numai pentru o viaţă imaginată a fi utilă.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.