Monday, July 15, 2013

Lasă, să sufăr

În consolarea "lasă, să sufăr din cauza asta, căci toţi suferă dintr-o pricina oarecare într-un fel sau altul", comicul afirmaţiei vindecă mai mult decât justificarea pe care o oferă.

Este comicul supradimensionării suferinţei individuale, ca şi cum ar intra în raza privirii unui judecător care iarăşi comic şi prin exces dă pedepse tuturor oamenilor înainte de a-i judeca.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.