Thursday, October 6, 2016

Logică - lecţia XVI - bariere în comunicareLOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE
- LECŢIA XVI -

Bariere în comunicare


Brouwer Adriaen - Bătaie între ţărani


            Existenţa unor bariere în comunicare fie împiedică desfăşurarea ei, fie o transformă într-o confruntare între participanţi, şi nu între mesajele acestora. Printre aceste bariere, se numără cele afective, logice şi verbale.

            Barierele afective au mai multe surse, dintre care:
            1. neîncrederea în capacitatea personală de a transmite şi susţine argumentativ un mesaj
            2. neîncredere în capacitatea sau voinţa interlocutorilor de a-ţi asculta mesajul transmis
            3. dorinţa de a te impune prin comunicare, neglijând conţinutul acesteia
           

I. Se dă textul:

Bietele profesoare! Ba mai vin şi mamele să se plângă:
- Cum se poate, domnişoară, băiatul meu şi-a pierdut condeiul!
- De ce nu învaţă nimic fiul meu, domnişoară?
- De ce n-a luat menţiune şi băieţelul meu? Învaţă foarte bine!
 Edmondo de Amicis, Cuore

Care sunt barierele implicite de comunicare din întrebările mamelor şi care sunt efectele acestora?
Cum ar putea fi reformulate întrebările, aşa încât aceste bariere să fie depăşite?

II. Se dă textul:

- Vrei puţin vin? o întrebă îmbietor Iepurele de Martie.
Alisa se uită de-a lungul mesei, dar nu văzu altceva de băut decât ceai.
- Nu văd vin defel – zise.
- Nici n-avem – spuse Iepurele de Martie.
- Nu prea e politicos din partea dumitale să oferi ce nu ai – zise Alisa supărată.
- Nu prea e politicos nici din partea dumitale să te aşezi fără să fii poftită – răspunse Iepurele de Martie.
L. Caroll, Peripeţiile Alisei în ţara minunilor

Care sunt barierele de comunicare din text şi cauzele acestora?

Pe baza celor două texte şi a experienţei personale, formulaţi un cod de reguli de comunicare, care să cuprindă cel puţin cinci puncte.
            Barierele logice şi de limbaj din comunicare sunt cauzate de expunerile confuze ale mesajelor, fără a ţine cont de posibilitatea ca ele să fie urmărite prin simpla ascultare.

- Ai perfectă dreptate! zise Ducesa. Şi morala acestui lucru este: „Fii ce-ai vrea să pari a fi” sau, mai simplu spus, dacă vrei: „Nu-ţi închipui niciodată că nu eşti altceva decât ceea ce ar putea părea altora că ceea ce erai sau ai fi putut fi nu era altceva decât ceea ce ai fost părându-li-se altceva.”
- Cred că v-aş înţelege mai bine – spuse Alisa foarte politicos – dacă aş vedea scris pe hârtie ce spuneţi; aşa nu prea pot să vă urmăresc.
L. Caroll, Peripeţiile Alisei în ţara minunilor

- care sunt sursele confuziei?
- cum poate fi transformată replica Ducesei într-un mesaj clar?

            Barierele logice propriu-zise sunt cauzate de încălcarea regulilor argumentării; de exemplu, există regula de a nu trece de la afirmaţii particulare la unele generale, fără a avea cazuri particulare suficient de numeroase şi elocvente:

Se dau următoarele exemple de generalizări neîntemeiate:

Elevii clasei a X-a F sunt lipsiţi de bun simţ.
Oamenii needucaţi sunt foarte violenţi.
Fetele sunt mult mai înclinate spre ceartă decât băieţii.
Suferinţa personală ne ajută să fim mai înţelegători cu oamenii din jur.


Cum pot fi combătute aceste generalizări?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.