Wednesday, September 16, 2015

Filosofie: lecţia IFILOSOFIE
Lecţia I
Consideraţii introductive 
Rafael, Philosophia

Manualul: Filosofie tip A, autori: E. Lupşa, G. Hacman, Ed. Didactică şi Pedagogică
            - necesitatea manualului în desfăşurarea orelor
            - conţinutul şi organizarea manualului


Cerinţe:
            - participarea activă la ore
            - realizarea sarcinilor de lucru care vor constitui obiectul evaluării în afara notării participării la desfăşurarea orelor (realizarea unor eseuri, pregătirea materialului pentru dezbaterile şi studiile de caz care vor avea loc şi conlucrarea pentru sarcinile destinate lucrului în echipă)

  • Locul filosofiei printre celelalte ştiinţe:
            - prioritatea istorică a filosofiei în raport cu ştiinţele naturii;
            - prioritatea filosofiei faţă de ştiinţele naturii sub aspectul determinării atitudinii intelectuale cu care ne apropiem de o ştiinţă sau alta; întrebarea primară despre sensul lumii şi al existenţei umane şi ipostazele ei implicite în comportamentul uman (cazul banal al căutării unei poziţii comode pe scaun ca o instanţiere a grijii omului de a înţelege binele lucrurilor)

  • Utilitatea filosofiei: La ce este bună filosofia?
Răspunsul filosofului M. Heidegger - filosofia nu este buna la nimic – şi cerinţa de a înlocui întrebarea cu Sunt eu bun pentru filosofie?


Înţelegerea utilităţii altor ştiinţe decât filosofia; exemplificări: biologia, fizica, matematica etc.

Limitele utilităţii generate de pierderea gândirii proprii în favoarea lucrurilor devenite folositoare datorită ştiinţelor.

Modalitatea prin care o ştiinţă se constituie ştergând identităţile creatorilor ei. Diferenţa faţă de filosofie care nu este o ştiinţă unitară, ci poartă un nume unic numai în virtutea temelor comune de gîndire şi întrebărilor asupra cărora s-au pronunţat diverşi filosofi.

Există lucruri inutile în viaţă care să ne fie mai de preţ decât cele utile?

            Lucrurile inutile par a fi mai apropiate de eu decât cele utile. Filosofia pare a fi şi ea mai apropiată de eu. De ce se pune întrebarea „Sunt eu bun pentru filosofie?”

Alte cazuri în care ne punem implicit sau explicit întrebarea „Sunt eu bun pentru ceva sau altceva?”

Cum depăşeşte filosofia omul? Înţelegerea sintagmei „există ceva în om şi totuşi dincolo de om” în contextul comportamentelor umane şi al preocupării pentru înţelegerea realităţii.

  • Instrumentele gândirii filosofice ca mijloace de a depăşi particularul din lume şi din om

- întrebarea – cum poate fi mai importantă decât răspunsul?
- conceptul – ascendenţa logică către generalitate
- argumentaţia ca modalitate de susţinere a opiniilor altfel decât prin recursul la realitatea observabilă


Temă: prezentarea în cel mult 10 rânduri a unei situaţii de viaţă în care omul are nevoie de o gândire reflexivă similară celei filosofice

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.