Friday, January 22, 2016

Logică - lecţia X - test: raporturi dintre termeniTest


1. Pentru fiecare termen dat, oferiţi câte un exemplu de termen cu care să se afle în raport de ordonare, iar cel oferit să fie subordonat celui dat:

sentimente pozitive
conifer
automobil
eroare
2p

2. Alegeţi din următoarea enumerare de termeni pe cei cu care termenul „om politicos” se găseşte în raporturi de identitate şi contrarietate:

sportiv, nepoliticos, copac, silitor, civilizat, sălbatic, copil bine crescut
2p

3. Pentru termenul „soldat”, găsiţi termeni cu care să se afle în raport de încrucişare, de identitate şi de contrarietate, reprezentând grafic fiecare raport (specificaţi care este diagrama corespunzătoare fiecărui termen).
3p.

4. Alcătuiţi o compunere de câteva rânduri în care să se afle doi termeni în raport de identitate, doi în raport de ordonare şi doi în relaţie de contradicţie. Scrieţi separat care sunt aceste perechi de termeni (se acordă 0, 5 p pentru coerenţa textului).
2p.

Se acordă 1p din oficiu.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.