Saturday, January 16, 2016

Filosofie - lecţia XVI - Omul ca fiinţă socială: analiză de textOmul ca fiinţă socială – aplicaţie: analiză de textSe dă textul:

Sălbaticul trăieşte în el însuşi; omul civilizat, întotdeauna în afara sa, ştie cum să trăiască numai după opinia celorlalţi şi putem spune că el îşi derivă sentimentul propriei existenţe numai din judecata lor.

J.-J. Rousseau, Discurs asupra cauzelor inegalităţii dintre oameni


Comentaţi textul dat, atingând următoarele puncte:

1. În ce constă problema naturii sociale a omului? 5p

2. În ce situaţii din viaţa curentă actuală se pune problema naturii sociale a omului? 5p.

3. Având în vedere şi textele din manual aparţinând lui Rousseau sau propria interpretare, care este explicaţia afirmaţiei „Sălbaticul trăieşte în el însuşi”? 10p

4. Care sunt trăsăturile principale deprinse de om ca urmare vieţii civilizate? (cel puţin trei, le puteti deduce pe baza textelor lui Rousseau sau printr-o interpretare personală) 15p

5. De ce omul civilizat este „întotdeauna în afara sa”? 10p.

6. Explicaţi şi oferiţi câte un exemplu concret pentru afirmaţiile „omul civilizat ştie cum să trăiască numai după opinia celorlalţi” şi „îşi derivă sentimentul propriei existenţe numai din judecata lor”. 20p

7. Formulaţi o opinie personală asupra afirmaţiilor lui Rousseau. 10p

8. Formulaţi o concluzie care să rezume pe scurt conţinutul analizei textului. 5p.

* Se acordă 10 puncte pentru coerenţa analizei
** Se acordă 10 puncte din oficiu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.