Tuesday, December 1, 2015

Filosofie - lecţia XI - Eseu despre împlinirea fiinţei umaneEseu

Ce  înseamnă o fiinţă umană împlinită?

Rafael, Virtuţile teologice

Etapele realizării eseului (eseul va răspunde întrebărilor sub forma unei expuneri coerente):

1. Introducere:
- există o preocupare generală a oamenilor pentru a ajunge la împlinire? In ce fel se manifestă această preocupare (de exemplu, în ştiinţă, media, literatură, viaţa de zi cu zi etc.)?
1p
2. Opinia personală:
- care este opinia voastră despre împlinirea unei fiinţe umane?
1p
3. Dezvoltarea opiniei:
- ce înseamnă pentru voi omul? (opţional, vă puteţi folosi de una din opiniile filozofice despre natura umană)
- ce înseamnă „împlinire”?
- ce înseamnă „împlinirea omului”?
1,5p
4. Argumentarea opiniei:
- cum poate fi justificat răspunsul dat cu privire la împlinirea fiinţei umane? (un răspuns care să se refere la o idee sau situaţie generală)
1p
5. Exemplificarea opiniei:
- ce exemplu concret v-ar putea susţine opinia despre împlinirea omului? (personal sau din societate)
1p
6. Acordul opiniei cu cea exprimată de un filozof:
- care afirmaţie a unui filozof sau teorie filozofică despre om ar fi în acord cu opinia personală despre împlinirea fiinţei umane? De ce? (explicaţie pe scurt)
2p
7. Concluzie:
- cum s-a desfăşurat eseul despre împlinirea umană? (enumeraţi pe scurt etapele precedente ale eseului pornind de la opinia personală)
- ce folos pentru viaţă poate avea opinia exprimată despre voi privitoare la împlinirea fiinţei umane?
1p

0,5 p pentru coerenţa expunerii şi corectitudinea exprimării

1p din oficiu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.