Thursday, November 19, 2015

Logică - lecţia VII - clasificarea termenilor după extensiuneLOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE
- LECŢIA VII -

Tipuri de termeni

- clasificarea după extensiune  -


TERMENI VIZI ŞI NEVIZI

VIZI – nu conţin niciun obiect în extensiune:

a. termeni vizi logic: nu există posibilitatea de a concepe un obiect care să corespundă intensiunii termenului – pătrat rotund, mincinos sincer etc.

b. termeni vizi factual: nu există un obiect corespunzător extensiunii în realitate: Moş Crăciun, sirenă, OZN

[există situaţii în care intensiunea unui termen vid logic sau factual are puterea de a facilita înţelegerea unor termeni nevizi: de exemplu, „Moş Crăciun” uşurează pentru copii înţelegerea temenului „cadou de Crăciun”]

NEVIZI -  există cel puţin un obiect în extensiune: cal, copac, planeta Marte etc.

TERMENI SINGULARI ŞI GENERALI

SINGULARI – un singur obiect în extensiune: Liceul de Coregrafie „F. Capsali” din Bucureşti, această tablă, ghiozdanul meu etc.

GENERALI – au cel puţin două obiecte în extensiune – colegii din a doua bancă de pe primul rând de bănci, oraş, carte, televizor

Exerciţiu: transformaţi cinci termeni care desemnează obiecte din jurul vostru în termeni generali

TERMENI COLECTIVI ŞI DISTRIBUTIVI

COLECTIV – termen care se referă la o colecţie, astfel încât proprietăţile colecţiei nu sunt şi ale obiectelor din componenţa sa: armată, pădure, bibliotecă, popor

Exerciţiu: pentru termenii enumeraţi, oferiţi exemple de propoziţii care să le atribuiţi proprietăţi.

DISTRIBUTIVI – termen care se referă fie la un gen de obiecte, fie la un grup de obiecte, fiind calificat prin proprietăţi care revin fiecărui membru în parte: cărţi vechi, şomer, obiectiv turistic, balerină

TERMENI VAGI ŞI PRECIŞI

VAGI – termeni în privinţa cărora nu se poate stabili cu precizie ce obiecte intră în extensiunea sa:

Bătrân – începând de la ce vărstă?
Telefon performant – ce aplicaţii fac un telefon să fie performant?
Dreptate – care este fenul de fapte drepte la care ne gândim?

- termenii au un nucleu, în care intră obiectele precis corespunzătoare intensiunii lor şi o margine, incluzând obiecte adecvate mai puţin intensiunii

De exemplu, persoanele de peste 60 de ani pot forma nucleul termenului bătrân, cele de 55, 56, 57 de ani marginea.

PRECIŞI  - termeni ale căror obiecte se încadrează precis intensiunii – autoturism, acoperiş, pătrat

De exemplu, nu poate exista o figură geometrică care să fie mai puţin sau mai mult pătrat.


Exerciţiu – manual, p. 14, ex.2, a, b, c,d – clasificarea termenilor după intensiune şi extensiune


Temă: manual, p. 14, ex. 2, e

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.