Sunday, December 13, 2015

Filosofie - lecţia XIII - eseu: credinţă şi moralitateEseu

Credinţa în existenţa lui Dumnezeu ne ajută să fim mai buni?

Etapele realizării eseului (eseul va răspunde întrebărilor sub forma unei expuneri coerente):

1. Introducere:
- care este legătura dintre religie şi moralitate? Ce rol joacă moralitatea în cadrul unei religii (se poate alege numai cazul religiei creştine)?
1p
2. Opinia personală:
- consideraţi că credinţa în existenţa lui Dumnezeu ne ajută să fim mai buni?
1p
3. Dezvoltarea opiniei:
- ce înseamnă pentru voi omul? (opţional, vă puteţi folosi de una din opiniile filozofice despre natura umană)
- ce reprezintă Dumnezeu (sau ideea unei fiinţe precum Dumnezeu) în raport cu omul? (răspunsul trebuie să fie personal)
- cum deosebim oamenii buni de cei răi?

1,5p
4. Argumentarea opiniei:
- cum poate fi justificat răspunsul dat cu privire la întrbarea credinţa în existenţa lui Dumnezeu ne ajută să fim mai buni? (un răspuns care să se refere la o idee sau situaţie generală)
1p
5. Exemplificarea opiniei:
- ce exemplu concret v-ar putea susţine opinia despre faptul că credinţa în Dumnezeu ne ajută/ nu ne ajută să fim mai buni? (personal sau din societate)
1p
6. Acordul opiniei cu cea exprimată de un filozof:
- care afirmaţie a unui filozof sau teorie filozofică despre om ar fi în acord cu opinia personală despre faptul că credinţa în Dumnezeu ajută sau nu omul să fie mai bun? De ce? (pentru răspunsul negativ, a se vedea opinia lui Sartre; pentru opinia pozitivă, a se vedea în special Augustin)
2p
7. Concluzie:
- cum s-a desfăşurat eseul? (enumeraţi pe scurt etapele precedente ale eseului pornind de la opinia personală)
- ce folos pentru viaţă poate avea opinia exprimată de voi privitoare la faptul că credinţa în Dumnezeu ne ajută sau nu ne ajută să fim mai buni?
1p
0,5 p pentru coerenţa expunerii şi corectitudinea exprimării

1p din oficiu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.