Thursday, December 10, 2015

Filosofie - lecţia XII - tezăLUCRARE SEMESTRIALĂ LA FILOSOFIE
- SEMESTRUL I –


I. Citeşte enunţurile de mai jos. În cazul în care apreciezi că afirmaţia este adevărată, încercuieşte răspunsul ADEVĂRAT; dacă apreciezi că afirmaţia este greşită, încercuieşte răspunsul FALS.

1. Filosofia este o ştiinţă exactă care se ocupă de lume şi de om.
ADEVĂRAT  FALS
2. Dacă suntem în mod esenţial fiinţe raţionale, putem subordona cunoaşterea prin simţuri celei raţionale.
ADEVĂRAT  FALS
3. Esenţa este setul de trăsături fundamentale care definesc un lucru.
ADEVĂRAT  FALS
4. Omul se aseamănă cu divinitatea pentru că unii oameni cer altora să fie respectaţi ca nişte zei.
ADEVĂRAT  FALS
5. „Omul interior” din concepţia lui Augustin reprezintă caracterul omului de a refuza exteriorizarea.
ADEVĂRAT  FALS
6. Potrivit lui Sartre, inexistenţa lui Dumnezeu implică responsabilitatea omului pentru faptele sale.
ADEVĂRAT  FALS (30p)

II. Analizaţi pe scurt, din perspectivă filosofică, problematica esenţei omului, având în vedere următoarele repere:

-  precizarea pe scurt a motivului pentru care omul constituie unul din subiectele tratate de filosofie; 4p.
- numirea unui filozof care, în scrierile sale, a făcut referiri la problematica esenţei omului;  6p.
- precizarea unei teze despre esenţa omului;  4p.
- prezentarea tezei pe care aţi menţionat-o; 6p.
- ilustrarea tezei printr-un exemplu concret;  6p
- formularea unei obiecţii la adresa tezei prezentate. 4p. (30p)

III. Citiţi textul de mai jos:

Într-adevăr, totul este permis dacă Dumnezeu nu există şi, în consecinţă omul este abandonat pentru că el nu găseşte nici în sine, nici în afara sa vreo posibilitate de care să se agaţe. El nu îşi mai poate găsi scuze... omul este liber, omul este libertatea.
Sartre, Existenţialismul este un umanism

Răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Menţionaţi şi explicaţi pe scurt dacă viziunea cuprinsă în text admite sau nu existenţa unei esenţe a naturii umane.  10p.
2. Evidenţiaţi, în aproximativ 10 rânduri, o corelaţie existentă între Dumnezeu şi libertatea umană.  10p.
3. Formulaţi, în aproximativ 5 rânduri, un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentate în textul dat. 10p. (30p)No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.