Thursday, November 5, 2015

Logică - lecţia VI - clasificarea termenilor după intensiuneLOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE
- LECŢIA VI -

Tipuri de termeni

- clasificarea după intensiune -


Intensiunea şi extensiunea termenilor – aplicarea principiului termenul cu intensiunea mai mica are extensiunea mai mare şi termenul cu intensiunea mai mare are extensiunea mai mică.

Ex. 4 şi 5, a, b, c, p. 14 (TEMĂ ex. 4 şi 5 d, e, p. 14)


Clasificarea termenilor după intensiune:

a. ABSOLUŢI şi RELATIVI

            absoluţi – se plică unui obiect izolat din extensiunea termenului; exemple: carte, copac, frunza, teroare

            relativi – se aplică unei relaţii dintre două obiecte; exemple: tatăl meu, soţ-soţie, mai mare decât, sinonim

b. ABSTRACŢI şi CONCREŢI
           
            abstracţi – proprietăţi care nu sunt ataşate unui obiect; exemple: frumuseţe, binele, confuzia, aroganţa

            concreţi – proprietăţi ataşate unui obiect; exemple: frumos, bun, confuz, arogant

c. POZITIVI şi NEGATIVI

            pozitivi- prezenţa unor însuşiri sau a unui obiect – coerent, prietenos, moral, casă, copac

            negativi – absenţa unor însuşiri sau a unui obiect – incorect, nedrept, şchiop, nimic, vid

d. SIMPLI şi COMPUŞI

            simpli – noţiuni primare – autoturism, manual, propoziţie etc. – care pot fi folosiţi în alcătuirea altor noţiuni

            compuse: - autoturism de teren, manual de logică, propoziţie afirmativă.

            Un termen este compus dacă o parte din componentele sale se dovedeşte insuficientă pentru a înţelegerea întregului său.


Exerciţiu: alcătuiţi o compunere scurtă în care să folosiţi 3 termeni abstracţi, 2 concreţi, 2 relativi şi unul compus, fără ca aceştia să se repete.

De exemplu:

 Binele este virtutea care ne ajută să identificăm cine este om bun şi faptele morale pe care le face. Dreptatea poate fi socotită parte a binelui, la fel cum este şi frumuseţea. De aceea, bunicii şi părinţii noştri vor să ne înveţe nu numai binele, ci şi un comportament drept şi frumos care poate fi lăudat de ceilalţi. Aflăm lucrul acesta din primii ani de şcoală, când aspectul frumos al caietelor de şcoală atrage admiraţia învăţătorilor, chiar dacă ele nu aparţin unui elev bun la învăţătură.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.