Friday, December 5, 2014

A fi auzit de Dumnezeu sau de oameni

Dorinţa ca Dumnezeu să asculte rugăciunile omului este motivată de credinţa că trebuie să existe cineva care să le asculte, iar acest cineva poate ajunge dincoace de cuvintele noastre.Un dumnezeu poate face lucrul acesta prin însăşi natura sa.

Dorinţa ca oamenii să asculte rugăminţile noastre este motivată de credinţa că unii din oamenii pe care îi vedem existenţi ne vor asculta şi că vor ajunge dincoace de cuvintele noastre. Ca să reuşească, ar trebui să treacă dincolo de limbaj, adică tocmai de activitatea care îi defineşte ca oameni.

Care credinţă este mai lipsită de temei? Pare că a doua, de vreme ce a voi să existe ceva este o cerinţă mult mai modestă decât a cere ca un lucru existent să existe altfel decât îi este natural să existe. Un lucru inexistent poate fi inventat, în schimb, un lucru existent nu poate exista altfel decât este decât prin suprimarea lui şi inventarea altuia, aşadar printr-o operaţie dublă.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.