Sunday, May 8, 2016

Filosofie - lectia XXII -capacitatea de a fi liberiEseu
Avem capacitatea de a fi liberi?Redactaţi pe scurt un eseu cu tema  Avem capacitatea de a fi liberi?, atingând următoarele puncte:


Introducere
- care este sensul curent al termenului „libertate”? De ce aspiră o mare parte din omenire la libertate? 2p

Cuprinsul eseului
- răspunsul personal la întrebarea dacă omul are în mod natural capacitatea de a fi liber 1p

- justificarea tezei printr-un argument şi un exemplu concret 2p

- un posibil contraargument la teza susţinută şi respingerea lui 2p

Concluzie
- rezumarea pe scurt a conţinutului eseului 1p

Se acordă 1 punct pentru coerenţa eseului
Se acordă 1 punct din oficiu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.