Tuesday, May 3, 2016

Filosofie - lecţia XXI - Înţelepciune şi plăcere (temă eseu)Eseu: „Înţelepciune şi plăcere”


Se dă textul:Pe baza textului, alcătuiţi un eseu coerent despre posibilitatea ca înţelepciunea să ofere o viaţă plăcută, atingând următoarele puncte:

1. Introducere – explicaţia faptului că plăcerea este un scop al vieţii pentru mulţi oameni, oferind un exemplu concret (1p)

2. Explicarea tezei lui Epicur, potrivit căreia plăcerea constă în absenţa suferinţei din corp şi a tulburării din suflet (1p)

3. Motivul pentru care desfătările senzuale nu pot fi socotite plăceri (1p)

4. De ce înţelepciunea poate fi socotită o plăcere potrivit concepţiei lui Epicur despre plăcere? Oferiţi un exemplu concret de om înţelept sau faptă înţeleaptă care poate fi socotită plăcută (2p)

5. De ce înţelepciunea poate fi socotită sursă a altor virtuţi? (1p)

6. Cum poate fi înţelepciunea sursă a virtuţii curajului? (1p)

7. Concluzie – un răspuns la întrebarea dacă înţelepciunea poate fi urmărită ca ideal al vieţii, având în vedere cele amintite anterior în eseu (1p)

Se acordă 1 punct pentru coerenţa eseului
Se acordă 1 punct din oficiu.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.